VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Vimevite.cz se probudilo s drobnými problémy
Petr Skála - 21. listopad 2020, 02:58:14

Po vice než sedmi letech a n?kolika m?sících se poda?ilo probudit spící web Vímevite.cz, který byl v roce 2004 zrozený pro propagaci ragby a pomoc student?m na p?edevším ?eské zem?d?lské univerzit? p?i výuce oboru geodezie a kartografie.Zatímco propagaci ragby se stále v?nuji,  výuce  obor? geodezie a kartografie už skoro deset let od doby, kdy jsem p?estal být odborným asistentem na vysoké škole už ne. 

Co z toho plyne?  Budete si zde moci, pokud se poda?í  editorovi oživit v plné síle web, ob?as p?e?íst n?co o ragby ...

 Fotografie
Ragby to je hra !!!
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 3 / 43064