VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Smutná zpráva - zemřel Ing. Jaroslav Křížek
Petr Skála - 7. prosinec 2011, 12:03:37

Český svaz geodetů a kartografů s lítostí oznamuje smutnou  zprávu o úmrtí do této doby nejstaršího českého zeměměřiče Ing. Jaroslava Křížka, který zemřel v pondělí 5.prosince  2011 ve věku nedožitých 99 let. Legendární zeměměřič byl poslední z českých odborníků, kteří svoji kariéru zahájili  před druhou světovou válkou, kdy inženýr  v tomto oboru musel být členem odborné inženýrské komory, aby mohl vůbec zeměměřickou činnost vykonávat.Jaroslav Křížek se sice narodil 11.4.1913 v Praze, ale s rodiči pak žil dlouho mimo metropoli nejdříve  v Koutě na Šumavě, pak  v Domažlicích a v Plzni. Maturoval v roce 1931 a v roce 1936 vystudoval na ČVUT v Praze obor zeměměřického inženýrství. Za studií pracoval ve fakultním spolku posluchačů zeměměřictví, kde je  zastupoval  ve Svazu studentstva (1931-1936). Mladý inženýr se později stal členem Spoleku inženýrů a architektů SIA.
Od podzimu 1936 vykonal vojenskou presenční službu, ale pak od září 1937 byl na rok odvelen na  Ředitelství opevňovacích prací a pracoval na projekci a výstavbě těžkého opevnění nejdříve  v Krkonoších a poté na severní Moravě. Po demobilizaci v dubnu 1939 nastoupil u firmy Ing. Jiří Peterschik v Plzni. Pracoval zde jako asistent i jako projektant vodohospodářských staveb. V roce 1941 složil autorizační zkoušku, pak získal oprávnění úředně autorizovaného civilního geometra v Plzni a tím  se stal členem Inženýrské komory v Praze. V roce 1939 pracoval například v Rakousku na výškových a situačních podkladech  pro tamější dálnici , dále v letech 1943 a 1944 pracoval několik měsíců v Polsku zase na výškových  a situačních  podkladech v měřítku  1:5000.  Firma Ing. Peterschik v roce 1948 byla začleněna do Československých  stavebních závodů Plzeň a následně do Stavoprojektu Plzeň. Tam Jaroslav Křížek po celou dobu vedl geodetické oddělení.

Při další delimitaci v roce 1951 přešel do Hutního projektu Plzeň a v roce 1954 do Hutního projektu Praha. Byl jmenován podnikovým geodetem a koordinoval činnost geodetických oddělení i v ostatních pobočkách Hutního projektu, které sídlily v  Ostravě, v Brně, v  Bravatislavě  a  v Košicích.   Byl spoluiniciátorem vyhlášky 10 / 1974 Sb.o činnosti odpovědných geodetů a s představiteli jiných projektových ústavů uhájil existenci geodetických složek v projektových ústavech proti snahám o začlenění do rezortu geodézie. Byl delegován za člena mezirezortní komise pro geodézii a kartografii při ČÚGK. Do důchodu odešel sice v roce 1976, ale i pak  své profesi dále věnoval svůj volný čas.  Ještě  do roku 1989 pracoval jako brigádník v Hutním projektu  Praha, dále na katedře speciální geodézie FSv ČVUT Praha jako asistent a v Kovošrotu Praha jako znalec přes nemovitosti. Po  roce 1990 získal jako jeden z prvních úřední oprávnění  podle vyhlášky č.  200 / 94 Sb. Jako pamětník se zasazoval  o obnovení Inženýrské komory s povinným členstvím. Byl nejstarší členem Českého svazu geodetů a kartografů . "S odchodem Jaroslava Křížka odchází kus historie zeměměřictví. Byl to lord strážce pečeti oboru, který dříve měl rozhodně větší váhu na veřejnosti, než nyní. Za pana zeměměřiče se dříve nemohli vydávat například absolventi nejrůznějších oboru nejrozmanitějších vysokých škol, kteří udělali na třetí pokus  zkoušku po dvanácti přednáškách a šesti cvičeních jako se  tomu bohužel častokrát na území České republiky stává," dodává mluvčí Rady Českého svazu geodetů a kartografů Petr Skála, který, jak přiznal,  znal legendárního zeměměřiče od roku 1968, kdy jej přesvědčil, že Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze je dobrá škola.  

Napsali jsnde ...

Novinky.cz

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/831-8285-zemrel-nejstarsi-cesky-zememeric-jaroslav-krizek-.html

 

Článek, který byl uveřejněný v roce 1998 v Zeměměřiči

Jedním z mužů, kterého stačil profesor ČVUT Praha Josef Petřík jako studenta ještě oslovovat "indiáne", je Ing. Jaroslav Křížek. Při rozhovoru nám řekl: "Nikdy jsem nepracoval ve státní správě, po II. státní zkoušce (1936) jsem nastoupil u civilního autorizovaného geometra v Plzni. V roce 1948 jsem přišel do Stavebních závodů, pak jsem byl delimitován do Stavoprojektu a v roce 1951 do Hutního projektu. Hlavní náplní mé činnosti byla inženýrská geodezie, podklady pro projekty, vytyčovací práce, základní plány závodů, měření jeřábových drah, pecí a strojního zařízení průmyslových závodů, v Hutním projektu pak včetně výkupních plánů pro majetkoprávní uspořádání při jejich výstavbě."

Úředně autorizovaní civilní inženýři a Inženýrská komora
   Začínajícího inženýra, po nástupu do civilní kanceláře, byl zaměstnavatel povinen přihlásit do Inženýrské komory. Pak obdržel legitimaci "kandidáta", která ho opravňovala na katastrálních úřadech obstarávat podklady (kopie a výpisy) pro geometrické plány. Po třech letech bylo možno u Zemského úřadu, před komisí odborníků, složit zkoušku pro oprávněného civilního geometra. Na to se čekalo i několik let, neboť výnosem Zemského úřadu na doporučení Inženýrské komory oprávnění bylo vydáno pro konkrétní místo (okres). Tím se docílilo, že civilní geometři byli rozmístěni ve všech okresech, a to co do místa, tak jejich počtu potřebného v daném rajonu. Kanceláře civilních geometrů spolu s notáři zajišťovaly majetkoprávní vztahy. Není divu, že jejich technické archivy při předávání kanceláře, měly větší hodnotu než geodetické přístroje a ostatní zařízení. V Hutním projektu Praha od roku 1954, vedle vlastní geodetické činnosti, organizoval Ing. Křížek spolupráci geodetických složek projektových ústavů, které uhájily svoji samostatnost. Ministerstvo hutí z jeho podnětu vydalo Směrnice na vypracování základních plánů závodů. Za ministerstvo byl také členem Mezirezortní komise pro geodezii a kartografii při ČÚGK, zúčastnil se přípravy vydání vyhlášky č.10/1974 Sb., o činnosti odpovědných geodetů. Byl rovněž členem tehdejších společností SIA, VTS a Spolku geodetů. I po roce 1976, kdy odešel do důchodu, dál pracoval a několik let se zúčastnil na ČVUT vysokoškolské výuky geodezie v terénu.

Činnost po roce 1990
   Ing.Křížek od roku 1990 podniká jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Jako člen bývalé Inženýrské komory, která byla zrušena na počátku padesátých let, se však nesmířil se skutečností, že tento obor činnosti je živností. "Na počátku devadesátých let jsme věřili, že Inženýrská komora bude obnovena ze zákona. Příznivá doba pro její uzákonění ani velký zájem kolegů o členství v nové profesní organizaci však nebyly využity. Stále doufám, že se situace změní. Doporučuji opětovné zavedení zkoušek pro získání oprávnění, předepsanou praxi získat pod vedením úředně oprávněného zeměměřického inženýra a složení přísahy s poukazem na etický kodex zeměměřiče. Domnívám se rovněž, že našemu oboru neprospívá ani současná inflace vydaných oprávnění. V současné době je naštěstí práce dost. Dokonce více než dokážeme zvládnout, ale tento stav nemusí trvat věčně," zamyslel se Ing. Křížek.
   Je to jistě hezký pocit, když si Ing. Křížek během cest po republice může říci: "Tady jsem byl, tady jsem všude měřil."
   Petr Skála

V dubnu 1998  oslavil nejstarší předplatitel časopisu Zeměměřič Ing. Jaroslav Křížek pětaosmdesátiny a ČSGK mu k tomuto jubileu udělil čestné svazové členství. Blahopřejeme. 
  

 Fotografie
Citát Seneca
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 157782