VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Digitalizace mapových sbírek a archivů II
Petr Skála - 5. listopad 2011, 04:02:15

 

Kartografická společnost ČR, dále Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

uspořádaly v pátek 4. listopadu 2011 od 9 hodin do odpoledne v konferenční sále  budovy  zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze v pořadí již druhý díl Konference  Digitalizace mapových sbírek a archivů.

 

Z této akce připravujeme podrobnější informace ...Seznam odpřednášených  příspěvků ...

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
Ing. Milan Talich, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR
PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Mapová sbírka UK Praha
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., MU Brno, PřF – Geografický ústav
Představení projektu Národní digitální knihovna
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování
a kartografie ČVUT
prof.Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., ČVUT v Praze, FSv - katedra mapování a kartografie
Mgr. Monika Čechurová, Ph.D., ZČU Plzeň, PedF – katedra geografie
 


Mapy ÚAZK na internetu – další etapa
RNDr. Miroslav Kronus, Ing. Stanislav Meissner, Ústřední archiv zeměměřictví katastru, ZÚ Praha
Přehled základních metod georeferencování starých map
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., ČVUT v Praze, FSv – katedra mapování a kartografie
Metodika lokalizace starých map na vybraných mapových sadách
doc. Ing. Václav Čada, CSc., ZČU Plzeň, FAV – odd. geomatiky
Online služba Georeferencer
Mgr. Petr Přidal, Klokan Technologies GmbH
Vyhledávání pomocí MapRank
Mgr. Petr Přidal, Klokan Technologies GmbH

 Fotografie
Pohled do sálu konference
Přednášející ale i diskutující Bohuslav Veverka
Milan Talich přednášející, ale i diskutující
Petr Fencl  ředitel kartografické expozice  NZM
Ředitel ZÚ  Jiří Černohorský
Klokan alias Přidal měl dva referáty
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 140670