VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Smutná zpráva ... Zemřel JUDr.Václav Kliment
Václav Slaboch - 24. říjen 2011, 18:08:37

Rada Českého svazu geodetů a kartografů s litostí oznamuje smutnou  zprávu.  Třetí říjnovou sobotu 2011  zemřel  známý právník působící na Katastrálním úřadě v Praze JUDr.Václav Kliment.  Dlouhá léta působil i  jako jeden z nejoblíbenějších lektorů Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického ve Zdibech.  

 

" Když  jsem s ním naposledy mluvil, tak velmi hezky vzpomínal na spolupráci s Odvětvovým informačním střediskem  VÚGTK. Myslím si, že to byl  jeden z nejlepších  odborníků  na právní otázky katastru nemovitostí. Jeho publikace o katastru patřily mezi nejvyhlédávanější. Napsal například  knihu Katastr nemovitostí pro každého (od pozemkové knihy a obecného zákoníku občanského ke katastru nemovitostí až k  aktuální úpravě právních vztahů k nemovitostem v českém právu) viz . http://www.vugtk.cz/odis/publikace/nab_publ.pdf . " připomíná Klimentovy odborné zásluhy legendární český zeměměřič Václav Slaboch.

 

 Václav Kliment se zasloužil o výstavbu tenisového stadiónu na Štvanici, byl předsedou nejslavnějšího tenisového klubu 1.ČLTK, byl kapitánem čs. juniorského reprezentačního tenisového týmu a hrál také výborně házenou za Duklu  Praha. Těsně před odchodem z tohoto světa dokončil svou autobiografii :  Nebylo nás pět, jehož  rukopis předal bývalému řediteli vědeckotechnické základny v oboru zeměměřictví ve Zdibech Václavovi Slabochovi.

Přátelé, bývalí spolupracovníci a známí se   Václavem  Klimentem rozloučí v Krematoriu hlavního města Prahy v Motole.    Pohřeb se koná  úterý 2 5. října 2011 od  11.15 hodin. Fotografie
citát  Seneky
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 151416