VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Ragby pat?í na vysoké školy, ?íká Petr Skála
Rtep Aláks - 20. říjen 2011, 20:14:28


Kandidát na d?kana Fakulty životního prost?edí ?eské zem?d?lské univerzity v Praze Petr Skála ?íká: "Ragby pat?í na vysoké školy."
 

 

Ministr školství, mládeže a t?lovýchovy  Josef Dobeš  správn? zjistil, že žáci základních a  studenti  st?edních škol  nesportují a proto chce ministr  t?lesnou výchovu a sport  u žactva a studentstva probudit sout?žemi o ministerský pohár. Žáci budou sout?žit  ve florbale a st?edoškoláci v basketbale.

 "Nu a o co budou sout?žit vysokoškoláci ?" ptá se pohotov?  ješt? v zá?í 2011  ?len akademického senátu ?eské zem?d?lské univerzity  v Praze a nyn?jší  kandidát na d?kana Fakulty životního prost?edí Petr Skála.
"Nu p?eci v ragby. Je to charakteristický sport pro vysokoškoláky  a v mnoha zemích se také na univerzitách p?stuje," má jasno Skála.
 "K ragby pot?ebujete  jen travnaté h?išt?, mí? a lze jej hrát v sedmi  i v patnácti  prakticky všude. Navíc jej hrají muži i ženy a je to  olympijský sport.  P?i ragby se uplatní sportovci r?zných výšek a vah, dále se p?i n?m p?ísn? dodržují pravidla fair play a filosofie tohoto sportu dbá i na dodržování rytí?ského chování hrá?? mezi sebou. Ragbistou vy??ená  slova platí. Kdo by jiný tyto  zásady m?l dodržovat než vysokoškolští studenti a jejich pedagogové.   Zkrátka a dob?e, ragby je pro  sportovní vyžití  vysokoškolák? jedním z nejvhodn?jších  sport?, který práv? v t?chto  dnech prožívá své svátky MS na Novém Zéland?," dodává pedagog, kartograf , bývalý ragbyový hrá?  a dlouholetý propagátor této hry Petr Skála k jednomu snímku, který uvede  ve své prezentaci, jak vést fakultu v letech 2011 - 2015, v kapitole o  možnostem využití volného ?asu na univerzit? na kraji m?sta. Zve?en?ní prob?hne  26.10.2011, kdy  se všichni kandidáti na d?kana p?edstaví akademické obci.


 Napsali jinde ...

 

http://ceskeragby.cz/articles.php?id=71910bb7-93aa-4ea5-9bae-9974df3f2a9a&language=cs&preview=true

 


 Napsalo se n?co podobného tady  ...

http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=836

 Fotografie
Vize Petra Skály ...
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 6 / 159991