VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Důležité odkazy pro čtenáře VIMEVITE.cz
Petr Skála - 19. srpen 2011, 05:19:35

Český svaz geodetů a kartografů ve své aktivitě připravuje seznam důležitých odkazů pro zeměměřiče, kartografy, dále pro čtenáře, kteří chtějí o těchto oborech vědět více třeba už jen proto, že jim z uvedených předmětů chybějí zkoušky nebo zápočty.

Tady jsou první  vzorky odkazů ... Mrkněte se na to i s našimi doporučeními od nejvyšší +++++ po nejmenší doporučení +  tak,  jak odkazy hodnotí Petr Skála, mluvčí Rady Českého svazu geodetů a kartografů. 

O D K A Z Y   N A   O D K A Z Y

http://www.vugtk.cz/indkon.html

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10012&AKCE=DOC:10-ODKAZY

 

 

S L O V N Í K Y

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru  +++++  

http://www.vugtk.cz/slovnik/

Slovník územního plánování   +++   

http://www.uur.cz/slovnik2/default.asp?action=hl_zdroj

Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě  +++  

http://svs.institutpraha.cz/index.php?page=slovnik

Česká  vojenská encyklopedie +++ 

http://doctrine.vavyskov.cz/_aplikace/cve/

 

I N S T I T U C E 

Český úřad zeměměřický a katastrální   +++++   

http://cuzk.cz/

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech +++++

http://www.vugtk.cz/index.html

 

 

O D B O R N É    S P O L E Č N O S T I  

Český svaz geodetů a kartografů    +++++   

 http://csgk.fce.vutbr.cz/

Kartografická společnost České republiky  +++++

http://www.czechmaps.cz/

Komora geodetů a kartografů ++++

http://www.kgk.cz/

 

 

 Fotografie
Pozvánky na výběěr odkazů
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 125181