VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Ave senát 2010
Petr Skála - 20. září 2010, 11:10:54

K významným svobodám, které byly v naší zemi nastoleny po roce 1990, patří samostatnost a nezávislost vysokých škol. Ty jsou od té doby garantovány především akademickými senáty, které jsou proto vybaveny důležitými pravomocemi. Akademický senát České zemědělské univerzity, který byl poprvé ustanoven jako na většině tehdejších vysokých škol před dvaceti lety, tak hraje velmi důležitou roli pro zajištění principů samosprávné demokracie naší univerzity.
 


Jak vlastně senát akademickou svobodu zaručuje ?

Nudně, protože senátní jednání jsou úřední. Podíl na řadě schvalovacích procesů totiž spočívá ve schvalování vedením univerzity nejrůznějších předložených návrhů dokumentů. Mezi ty klíčové patří například roční rozpočet ČZU, ale pozor, členové senátu také jednou za čtyři roky volí rektora univerzity tedy osobu, která v dalších letech má na tvorbě dokumentů a složení nejrůznější týmů nejvýraznější otisk. Jediný tým, který rektor nemůže zatím se svými pravomocemi sestavit, je senát a v tom spočívá právě ta akademická svoboda. 


  Ale vraťme se ke složení senátu. Zástupce do AS ČZU v Praze volí jen členové příslušné akademické obce. Každá fakulta má v senátu pět mandátů – tři zaměstnanecké a dva studentské. Máme pět fakult, tak proč je senátorů 29 ? Čtyři další místa v senátu jsou určena také dvěma zástupcům Institutu tropů a subtropů, dále jsou v senátu ještě zástupci Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a Katedry tělesné výchovy.

Ctihodné ženy a ctihodní mužové jsou obsazovány do funkcí senátorů v přímých volbách v rámci jednotlivých fakult. Funkce senátora je čestná, neplynou z ní žádné odměny či výhody, ale naopak povinnosti. Senátor by měl například průběžně zjišťovat názory na univerzitní dění, aby při rozhodování skutečně zastupoval své voliče z akademické obce a ne jen sám sebe. Vedle Akademického senátu ČZU v Praze jsou ještě na pěti fakultách fakultní senáty, jehož členové mají stejné role, ale jen v rámci fakulty a směrem ke svému děkanovi.

Přehled o činnosti AS ČZU v Praze může mít každý z vás, když si vyhledá na webových stránkách univerzity příslušné zprávy na adrese http://www.czu.cz/cs/?r=304. Tady jsou v krátkém čase po zasedání senátu zařazeny nové zápisy. V jiné položce náležící na webových stránkách senátu jsou rovněž jména a kontakty na všechny členy senátu včetně předsedy, kterým je již potřetí v řadě Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

 Fotografie
Jedna z budov na ČZU v Praze v Suchdole
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 88457