VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Povodeň zasáhla i významné geodetické body Česka
Petr Skála - 21. srpen 2010, 05:16:40


PRAHA - Srpnová povodeň v roce 2010 na Liberecku způsobila nemalé škody i na geodetických bodech. Proto zaměstnanci Zeměměřického úřadu, který má body geodetických základů na území ČR ve správě, okamžitě odjeli zkontrolovat hlavně stav nejvýznamnějších bodů v zasažené oblasti. Shodou nešťastných náhod sice jsou dva body přímo v hodně poškozeném městě v Chrastavě, ale důležitým bodům pro zeměměřictví voda podle zběžného ohledání moc neuškodila.

 Voláme do Zeměměřického úřadu ...

 
" Měli jsme vážné obavy, neboť přímo ve městě na náměstí, které bylo vodou zatopeno, je v hloubce 6,5 metru pod povrchem ukotvena hloubková stabilizace bodu č. 3, který je jedním z celkových 36 bodů té nejdůležitější Základní geodynamické sítě (ZGDS) České republiky. Vlastní bod, protože je zakryt poklopem v šachtici 30 cm pod terénem a existuje tu od roku 1974, nebyl zjevně poškozen, ale je tu vážná obava, že vzhledem k celkovým vodou způsobeným změnám terénu by mohl být výškově i situačně trochu posunut. O důležitostí bodu v Chrastavě vypovídají i metody, jakými dosud byl po zřízení zaměřen. Měření byla opakovaná a proběhla všemi dostupnými geodetickými metodami nejvyšší přesnosti včetně měření tíže a využití globálních navigačních systémů," vysvětluje bývalý ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech František Beneš, který se geodetickými základy profesně zabývá několik desetiletí.

V Horní Chrastavě, v bývalém lomu u silnice z Nové Vsi do Chrastavy, byl v roce 2006 osazen Základní nivelační bod (ZNB) XIII Chrastava, náhradou za podobný bod Svárov, který musel ustoupit výstavbě nové silnice. Jak ten dopadl ?

"Je zajímavé, že u tohoto bodu zajišťovací body v jeho blízkosti sice byly pod hladinou rozvodněné Jeřice, ale mám zprávu, že důležitý bod, který je ukryt pod kamenným pomníkem o tři metry výše, zasažen nebyl. Svědčí to mimo jiné o zkušenostech našich zeměměřičů při rozhodování o umístění významných bodů. Víte, oba uvedené body mají velký význam pro fixaci geodetických sítí na území celé České republiky a to nejen pro přesné určení výškové složky. I jejich poloha je určena s přesností v milimetrech. Přesto bude velmi důležité a zajímavé až se budou hodnotit výsledky následných opakovaných měření, která v rámci přeměřování Základní geodynamické sítě provedou zaměstnanci Zeměměřického úřadu v příštích dvou letech," dodává uznávaný zeměměřič a současný hlavní redaktor vědeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor František Beneš.

Nutno dodat, že zeměměřiči na území poškozeném povodněmi již nyní pilně pracují. Jsou potřební například na stavbách mostů, kde řídí jejich správné usazení. Tady například působí armádní geodeti z Dobrušky.

Popisek k fotografii:  Důležitá opakovaná měření probíhají po komunikacích, jež jsou nyní poničeny (Foto: Vladimír Daněček Zeměměřický úřad)
 


 Bližší informace naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

http://bodovapole.cuzk.cz/_info.aspx , http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx .
 

 

Tento příspěvek vznikl jako počin Rady Českého svazu geodetů a kartografů ke zviditelnění zeměměřictví.Fotografie
Po poničených  komunikacích budou probíhat měření
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 130292