VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Odpovídejte si na otázky z katastru nemovitostí
Petr Skála - 14. duben 2010, 16:45:35

Tak máte před sebou několik otázek zaměřených ke katastru nemovitostí a máte na ně odpovědět.

To není žádný problémSestavte chronologicky následující katastry: katastr tereziánský, katastr rustikální, pozemkový katastr, katastr dominikální, Josefský katastr, stabilní katastr, katastr, tereziánsko-josefský, evidence nemovitostí, katastr nemovitostí ČR, jednotná evidence půdy

 

Jak vzniklo měřítko 1 : 2880 ?

 

Kolik je  čísel kódu BPEJ, od kdy je BPEJ součástí katastru nemovitostí ?

 

Co znamená zkratka ČÚZK,  co řídí,  kde sídlí  ?

 

Vysvětlete rozdíl mezi číslem evidenčním, parcelním popisným a orientačním ?

Vysvětlete pojem geometrický plán,  co obsahuje ?

Co to je věcné břemeno ?

 

Co znamená zkratka BPEJ ?

 

BONITOVANÁ     

PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ) -  je základní  mapovací a hodnotící jednotka zjišťovaná přímo v terénu. Při vyhodnocování se posuzujíagronomické a ekologické podmínky všech zemědělských pozemků nacházejících se naúzemí ČR a sledují se jejich významné vlastnosti. Označují se pětimístným číselným kódem.První číslice kódu vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu a může dosáhnout hodnotod 0 do 9. Druhá a třetí číslice stanovuje příbuzné vlastnosti, které jsou charakterizoványnapříklad půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy. Dvojčíslí můžedosáhnout hodnot od 01 do 78. Čtvrtá číslice, která může dosáhnout hodnot od 0 do 9,vyjadřuje kombinaci sklonitosti a nasměrování ke světovým stranám. Pátá číslice dosahujícírovněž hodnot od 0 do 9 vyjadřuje kombinaci skeletovitosti a hloubky půdy. V ČR je celkem1818 různých BPEJ. Od září 1998 jsou BPEJ součástí KN.

 

 

 

 

 Co je to vklad, záznam a poznámka ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 137882