VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Slavnostní inaugurace rektora ČZU Jiřího Balíka
Petr Skála - 16. březen 2010, 19:08:14

PRAHA (16. 3. 2010) - Česká zemědělská univerzita zažila třetí březnové úterý významnou událost, kterou byla slavnostní inaugurace rektora univerzity profesora Jiřího Balíka. V zaplněné aule v Praze v Suchdole před vzácnými hosty například kolegy rektory z ostatních vysokých škol úvodem promluvil i předchozí rektor ČZU profesor Jan Hron.Začal s citátem „Chceme-li se dívat do budoucnosti, musíme se podívat do historie“, aby připomenul dávnou i nedávnou historii zemědělského vysokoškolského studia v hlavním městě. Zmínil se o nárůstu počtu studentů za posledních dvacet let na současný pětinásobek, dále o dvanácti českých městech, kde ČZU zajišťuje výuku v regionech s pomocí konzultačních středisek, ale i o dvaceti zemích z celého světa, kde působí a místním obyvatelům pomáhají odborníci z ČZU od Peru, přes Jordánsko až po Vietnam. Dále hovořil o začlenění univerzity Euroligy, ve které působí právě ČZU jako jedna ze sedmi evropských vzájemně spolupracujících škol. Profesor Hron nešetřil díky všem, kteří s ním spolupracovali i v prostředí Konference rektorů, které po dobu sedmi let předsedal. 
 

Krátce po svém projevu profesor Jan Hron nejdříve od předsedy Akademického senátu Jiřího Remeše převzal rektorský řetěz, aby jej následně předal do opatrování svému nástupci profesorovi Jiřímu Balíkovi.

 

 

Úvaha o zemědělské i akademické půdě

Pro slavnostní projev si nový rektor Jiří Balík vybral úvahu nad významem slova půda, aby porovnával zemědělskou a akademickou půdu, což mělo právě v aule ČZU svoji logiku. „Půda je stálá, ale zároveň se proměňuje,“ řekl mimo jiné rektor a pokračoval dalšími životními pravdami, které platí nebo měly by platit pro obě půdy. „K akademické půdě stejně jako zemědělci ke své půdě budu přistupovat s respektem a s pokorou,“ slíbil rektor Balík ve své úvodní řeči, kde zazněla i slova díků všem, kteří se podíleli a podílejí na úspěších univerzity.
 

Na vysokých školách v Praze 6 studuje 50 000 studentů 
Na slavnosti byl i starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, který v krátkém vystoupení upozornil na zajímavé číslo. Tím je číslovka 50 000.  Přesně tolik na vysokých školách v Praze 6 studuje studentů.

 

 

 

Sedm předsedů senátu se sešlo na jednom místě

V aule mezi čestnými hosty byl rovněž předseda Senátu Poslanecké sněmovny České republiky Přemysl Sobotka, který ve své pozdravném projevu připomenul tradici zemědělského školství a popřál pedagogům hodně úspěchů a dobré studenty. Během slavnosti v Praze v Suchdole předseda Senátu Přemysl Sobotka, který je v civilní profesi lékařem, nejenom sledoval dění slavnostní inaugurace, ale v určitý čas se společně s dalšími účastníky slavnosti zapojil i do poskytnutí první pomoci jednomu z rektorů z řady hostů, který během slavnosti na podiu auly zkolaboval. Přemysl Sobotka nebyl jediným předsedou Senátu, který byl v tu dobu v aule.   Při slavnosti Přemysl Sobotka nebyl jediným předsedou senátu. Učinkovali zde dokonce čtyři předsedové senátů a to nejenom  Jiří Remeš, který je předsedou Akademického senátu ČZU, ale dále předsedové fakultních senátu Edita Šilerová, Vlastimil Mikšík a Miroslav Müller, kteří měli rovněž určitou roli při inauguraci. Během ní od rektora Jiřího Balíka převzal každý ze tří nových děkanů svůj děkanský řetěz. Mezi nimi byl děkan provozně ekonomické fakulty, kterým je od 1.2.2010 předchozí rektor profesor Jan Hron, dále děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, kterým je profesor Pavel Tlustoš a děkan Technické fakulty, kterým je profesor Vladimír Jurča.

Česká zemědělská univerzita je novým rektorem profesorem Jiřím Balíkem řízena od 1. února 2010. 


 „Pevné zdraví“, „Mnoho úspěchů“, „Děkuji moc“, a podobná slova byla nejčastější, když se hosté slavnosti loučili s rektorem a s členy vedení univerzity sídlící na kraji metropole v Praze v Suchdole. 

 

Napsali o nás jinde   

 

AGROWEB.CZ  (17.3.2010)  Klikni a uvidíš !!!

 PRVNÍ ZPRÁVY (17.3.2010) Klikni a uvidíš !!!

 

 Fotografie
Pohled z druhé řady
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 95380