VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Rady, pokyny a sdělení pro aplikované ekology
Petr Skála - 15. únor 2010, 17:32:29

PRAHA - Všechno je jinak. Počasí pozměnilo program z předmětu geodezie a tak už máme za sebou nivelaci bez sněhu i se sněhem. Mrkněte se na nás, jak se nám zeměměřictví líbí.LETNÍ SEMESTR

1. Úvod (společná instruktáž o bezpečnosti práce při zeměměřických pracích a seznámení s plánem cvičení) Používání jednoduchých měřických pomůcek – výtyček, pentagonu, vytyčení přímky a kolmice.

2. Interpolace vrstevnic Cvičení morfologické interpolace (odhadem) a lineární interpolace. Řešení první a druhé výškopisné předlohy (jednotlivci).

3. Měření délek pásmem * (čtyřčlenné skupiny).

4. Teodolit Centrace přístroje, horizontace a čtení úhlů, nastavení nulového směru (měřické dvojice).

5. Měření úhlů Jednoduché měření vodorovných směrů a zenitových úhlů v jedné skupině (měřické dvojice).

6. Technická nivelace (I) Seznámení s nivelačními přístroji, zásadami měření a vedení zápisníku. Zkouška nivelačního přístroje (čtyřčlenné měřické skupiny).

7. Technická nivelace (II) Ověření výšky výchozího bodu. Měření nivelačního pořadu (čtyřčlenné měřické skupiny).

 

 Čísla a nadmořské výšky nivelačních bodů v areálu ČZU

4305

Kolej D

?

4308

Agronomická fakulta

282,109 m Bpv

4310

aula

?

053

dílny Mechanizační fakulty

279,654 m Bpv

 

8. Tachymetrie a místopis PBPP Podrobné měření nitkovým tachymetrem. Polní náčrt, organizace, postupy, zápis dat a vyhotovení místopisu PBPP (čtyřčlenné měřické skupiny).

 9. Polohové vytyčování * vytyčení objektu polární metodou (čtyřčlenné skupiny).

 10. Seznámení s totální stanicí TOPCON GTS 105N

 11. Přesná tachymetrie s totální stanicí TOPCON GTS 105N * (čtyřčlenné skupiny).

12. Zápočty

Seznam odevzdaných úloh

Poznámka  ....   tyto úlohy bud procvičovány.

 

úloha Měření délek procvičena při 3. cvičení, (obsah: technická zpráva, tabulka naměřených hodnot).

úloha Teodolit – měření úhlů procvičena při 4. až 5. cvičení, (obsah: technická zpráva, nákres teodolitu s popisem, vyplněný a adjustovaný zápisník vodorovných směrů).

úloha Technická nivelace procvičena při 6. a 7. cvičení, (obsah: technická zpráva, vypočtený a adjustovaný nivelační zápisník).

úloha Interpolace vrstevnic procvičena při 2. a 8. cvičení, (obsah: tachymetrický zápisník, tachymetrický náčrt, místopis PBPP, řešení první a druhé výškopisné předlohy).

úloha Polohové vytyčování procvičena při 10. cvičení, (obsah: technická zpráva, vytyčovací výkres)

Doporučená literatura:

 

 CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: GEODEZIE, skriptum ČZU v Praze 2003 

 

Na učebnice se dostanete přes http://netstorage.studenti.czu.cz   přihlašovací jméno a heslo do HROCHA

 

 

Další informace ke cvičením najdete na .... 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=80

Interpolace vrstevnic   http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=567

Měření teodolitem   http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=511Terenní cvičení v Kostelci nad Černými lesy  

Ročník 2009 obrázky ....

Ročník 2008 obrázky ....

Klikni a uvidíš !!!

Ročník 2007 obrázky ....

Klikni zde !!!

Ročník 2006 obrázky ....

Klikni zde !!!

Ročník 2005 obrázky .... 
Klikni zde !!!

 

 

 

 

 

 

 Fotografie
Radiovka
Než zaostřím
Já se na to podívám
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 159762