VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Rektor ČZU v Praze Jiří Balík jmenoval prorektory
Petr Skála - 2. únor 2010, 16:54:17

PRAHA (2. 2. 2010)  -  Na zasedání Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze první únorové úterý předal nový rektor ČZU Jiří Balík jmenovací listiny pěti svým prorektorům, s jejichž jmény a s jejich zaměřením činnosti rektor seznámil senátory.
 
Prorektora pro mezinárodní vztahy bude vykonávat docent PhDr. Michal Lošťák, PhD. Do funkce přichází s dlouholetými zkušenostmi z pozice stejně zaměřeného proděkana z Fakulty provozně ekonomické.

Prorektorem pro pedagogickou činnost byl jmenován Ing. Petr Zasadil PhD. , jenž se ujímá významné pozice na univerzitě se zkušenostmi dřívějšího proděkana pro vědu a výzkum, kterého vykonával na Fakultě životního prostředí.

Prorektorkou  pro vědu a výzkum je profesorka Ing. Mgr. Markéta Sedmíková, Ph.D.  z Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Prorektorem pro strategii bude významný odborník v lesnictví profesor Ing. Marek Turčáni, PhD. z Fakulty lesnické a dřevařské, kde byl předtím v roli proděkana pro vědu a výzkum.

Ve stejné funkci ale ovšem se zaměřením na informační systémy a vnější vztahy bude pracovat Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. z Technické fakulty.


„Jsem příznivcem týmové práce a proto jsem si také své nejbližší spolupracovníky vybral po dohodě s děkany jednotlivých fakult a to tak, aby každá fakulta měla ve vedení univerzity svého zástupce,“ řekl rektor Jiří Balík po představení prorektorů směrem k senátorům.


Rektor Jiří Balík úvodem přiznal, že pochází ze sedlácké rodiny a v tuto chvíli se cítí jako sedlákův synek, který přebírá dobře prosperující statek od otce dobrého hospodáře, kterým nepochybně byl předchozí rektor Jan Hron. Ten vtiskl ČZU prestiž a na jeho práci chce nové vedení univerzity navázat.


 „Mám respekt k práci a k výsledkům práce bývalého vedení, i když není vyloučeno, že něco budeme dělat trochu jinak,“ poznamenal na zasedání Akademického senátu druhý den ve funkci rektor ČZU v Praze Jiří Balík. Předseda Akademického senátu ČZU Jiří Remeš popřál rektorovi i jeho nejbližším spolupracovníkům hodně úspěchů a uvedl, že i členové senátu mají stejné cíle, při zachování kvality výuky a výzkumu na univerzitě.


Rektorův předchůdce v čele univerzity profesor Ing. Jan Hron DrSc., dr.h.c., byl 1. února 2010 jmenován novým rektorem Jiřím Balíkem děkanem Fakulty provozně ekonomické. 

Odkazy na články, které o této události rovněž psaly ...

První zprávy 3.2.2010  ...

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/rektor-jiri-balik-jmenoval-pet-svych-prorektoru-czu/

Agroweb.cz ...

http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Rektor-jmenoval-pet-prorektoru-CZU__s43x45267.html

 Fotografie
Rektor senátu představuje své vize
Rektor Balík a předseda senátu Remeš
Nad mapkami územního plánu letiště
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 98355