VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Profesor Jiří Balík byl jmenován rektorem ČZU
Petr Skála s využitím tiskových zpráv - 18. leden 2010, 08:26:46

PRAHA (14.1.2010) - Na Pražském  hradě druhý lednový čtvrtek odpoledne jmenoval prezident České republiky Václav Klaus na návrhy akademických senátů vysokých škol  nové rektory veřejných vysokých škol. Mezi třinácti novými rektory byl mezi přítomnými v taláru a s rektorským řetězem na krku i profesor Jiří Balík, který byl hlavou státu jmenován  do funkce rektora České  zemědělské univerzity v Praze.  

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové rektory 13 veřejných vysokých škol  podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy podaný prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování rektora vyžaduje podle čl. 63 odst. 3 Ústavy České republiky ke své platnosti ještě spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 

Prezident republiky, ministryně školství a nově jmenovaní rektoři
Prezident republiky Václav Klaus, ministryně školství Miroslava Kopicová a nově jmenovaní rektoři 

Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze, druhé funkční období.

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, první funkční období.

prof.MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, druhé funkční období.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, druhé funkční období.

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze, druhé funkční období.

prof. Ing. Karel Rais, CSc., rektor Vysokého učení technického v Brně, druhé funkční období.

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, první funkční období.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, první funkční období.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, první funkční období.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze, první funkční období.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně, druhé funkční období.

doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., rektor Akademie výtvarných umění v Praze, první funkční období.

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, první funkční období.

Funkční období rektorů je čtyřleté (v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), budou tedy jmenování na funkční období od 1.2.2010 do 31.1.2014. Šest ze třinácti nově zvolených rektorů pokračuje ve funkci rektora v druhém funkčním období. Zbývajícím sedm kandidátů představují osoby dvou skupin, jednak se jedná o pět zvolených osobností, kteří nahrazují rektory po druhém funkčním období - tito odcházející rektoři tedy již znovu kandidovat nemohli (VŠB-TUO, TUL, ČZU, AVU, JAMU), a pouze 2 nově zvolení kandidáti na rektory vyměnili rektory, jenž ještě mohli být zvoleni do druhého funkčního období (UP Olomouc, U Pardubice). 

 

 Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 97244