VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Předmět kartografie
Petr Skála - 6. říjen 2008, 21:02:19

PRAHA - Výuka předmětu kartografie na FŽP ČZU v Praze ...Program přednášek

1. Kartografie, úvod do předmětu, základní pojmy a rozdělení kartografie. Mapa, plán, atlas, mapový soubor, mapové dílo.
2. Historie kartografie a vývoj mapování ve světě a na území Česka
3. Paměť krajiny jako téma historické geografie a kartografie
4. Kartografické prameny – uchovávání , zpřístupňování a využívání starých map
5. Kartografové a osobnosti oboru, významní čeští vydavatelé.
6. Využití starých map pro současnou projektovou činnost
7. Matematická kartografie
8. Geodetické základy
9. Státní mapové dílo a ZABAGED a klady mapových listů
10. Mapy bývalého pozemkového katastru a jejich využitelnost pro současnost
11. Současné mapy velkých měřítek, katastrální mapy a další grafické dokumenty katastru nemovitostí .
12. Kartometrie, měření na mapách a hodnocení map.
13. Podmínky pro tvorbu a vydávání kartografický děl v minulosti na území Česka
14. Tvorba a vydávání kartografických děl a autorský zákon

Program cvičení

1. Úvod, náčrt, plán, měřítko mapy
2. Polohopis
3. Výškopis – vrstevnice
4. Popis map
5. Klady listů
6. Využití starých map
7. Matematická kartografie
8. Měření na mapách
9. Kartografie a barvy
10. Práce s mapou v terénu
11. Polygrafická kartografie
12. Mapy a Internet
13. Aktualizace kartografického díla (mapy)
14. Hodnocení map

Kmenová literatura

1. SEMOTANOVÁ, E: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha: Libri, 2001. 264 s. ISBN 80-7277-078-6
2. Geodetický a kartografický obzor, 1954 – dosud
3. Zeměměřič, 1994 – dosud
4. KOLEKTIV: Terminologický slovník Geodézie, kartografie a katastra. 1.vyd. Bratislava: ÚGKKSR, 1998. 536 s. ISBN 80-88716-36-5

Literatura

1. SKALA, P.: Kartografické dílo a jeho využívání, používání a zneužívání. Praha:ČZU, 2006
2. HUML, M.; MICHAL, J.: Mapování 10. Praha:Vydavatelství ČVUT, 2000. 320 s. ISBN - 80-01-02113-0
3. VEVERKA, B. :Tématická a topografická kartografie. Praha:Vydavatelství ČVUT, 2001. 220 s. ISBN 80-01-02381-8

Obory ve kterých je předmět vyučován

Krajinné a pozemkové úpravy.Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 139522