VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Konference Geodézie a kartografie v dopravě
Petr Skála,využil informace organizátorů - 17. červenec 2008, 14:38:33

OSTRAVA - V  nové  aule VŠB - TU Ostrava  ve dnech 18. a 19. září 2008 proběhne  X. mezinárodní konference, která může být pro vás zajímavá ...

Geodézie a kartografie v dopravě

Uveřejňujeme program přednášek a další podrobnosti.

 
 
 


 

Český svaz geodetů a kartografů
Slovenský zväz geodetov
Vysoká škola báňská – TU Ostrava

 
 
 
 
si Vás dovolují pozvat
 
 
 
na X. mezinárodní konferenci
 
Geodézie a kartografie v dopravě
 
 
 
Nová aula VŠB - TU Ostrava
ve dnech 18. a 19. září 2008
 
Konference se koná pod záštitou:
Ing. Ivo Vykydala - náměstka ministra dopravy ČR
prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. – rektora VŠB – TU Ostrava
prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. – děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava
 

 
Organizační pokyny
 
Místo konání
Nová aula VŠB – TU Ostrava, 17 listopadu č.15, Ostrava – Poruba, 708 33
 
Ubytování
Ubytování na kolejích VŠB-TU Ostrava není obsaženo ve vložném, účastníci si jej zajišťují samostatně nejpozději do 10.9.2008. Rezervace je možná telefonicky, faxem, písemně nebo elektronicky na uvedených kontaktech:
tel. + 420 597 323 149, +420 777 603 955, fax + 420 596 918 589,
e-mail: sylva.talackova@vsb.cz; Heslo : GEODETI
 
Vložné
Základní vložné                                 ……………………….  2 450,- Kč
Členové ČSGK (individuální i kolektivní) …….                       2 250,- Kč
Člen Informačního centra ČSGK ………………                     1 225,- Kč
Přednášející (pouze 1 z autorů) ………………...                   1 600,- Kč
Studenti VŠ …………………………………….                        900,- Kč                     
 
Ve vložném jsou obsaženy veškeré výdaje organizátora včetně sborníku CD-ROM. Vložné neobsahuje ubytování, parkování a dopravu.
 
Český svaz geodetů a kartografů NENÍ plátcem DPH
 
Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1937568329/0800,
Konstantní symbol: 0308; Variabilní symbol: 180908,
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329; BIC: GIBCZPX
 
Kontakty
Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČ 00552739
sekretariát ČSGK – tajemnice:
Ing. Jana Chudobová, tel. + 420 221 082 374, + 420 728 750 494
 
Tématická komise konference:
Ing. Václav Šanda (ČSGK, Gefos a.s.)
Ing. Štefan Lukáč (SZG, STU Bratislava)
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně)
 
 
Uzávěrka přihlášek včetně vložného
Nejpozději do 10.09.2008
Elektronická adresa přihlášky: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A36/
 


Doprava

Tramvaj č. 7, 8, 17 od nádraží Ostrava – Svinov, směr Vřesinská-Poruba(stanice „Areál VŠB“)
Podrobněji se lze orientovat na mapových serverech www.mapy.czwww.maps.google.com.
 
 
 
 
 


Český svaz geodetů a kartografů
Slovenský zväz geodetov
Vysoká škola báňská – TU Ostrava
 

 
PROGRAM   
X. mezinárodní konference
 
Geodézie a kartografie v dopravě
 
Čtvrtek 18.9.2008
 
08:30 - 10:00 Prezence účastníků
10:00 - 10:30           Zahájení konference
 
10:30 - 11:30           
Vykydal, I. (Ministerstvo dopravy ČR)
Úvodní projev náměstka ministra dopravy ČR
 
(MD SR)
Úvodní projev zástupce SR
 
 
11:30 - 12:00                        Přestávka s občerstvením
 
12:00 - 13:00            ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Kožár, J.-Čuchtová, M.-Kožárová, M.-Mocko, S.( GEO-KOD, s.r.o., Bratislava)
Geodetické práce na železničných koridoroch v SR
 
Šíp, M.-Utíkal, Z. (SŽG Olomouc)
Železniční bodové pole
 
Havlíček, R.-Talácko, M. (SŽG Olomouc)
Implementace geodetických metod pro práce na železničním svršku u české železnice
 
13:00 - 14:00                        Oběd
 
14:00 - 15:20            ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Hodas, S.(Katedra geodézie SvF ŽU ‚Žilina)
Kontrola priestorovej polohy prechodnic v železničnom stavitelstve
 
Jemelka, L.-Dostál, I. (SŽG Olomouc)
Zabezpečení procesu oddělování pozemků u železnice v celosíťovém rozsahu s využitím IT technologií
 
Ježko, J.-Sokol, Š.-Bajtala, M.( Katedra geodézie SvF ŽU STU Bratislava)
Geodetické podklady pre obnovu a rekonštrukciu mostných objektov cez rieku Ipel
 
Vřešťálová, L. (KERS s.r.o)
Geodetické práce při přípravě a montáži lanové dráhy
 
15:20 – 15:50    Přestávka s občerstvením
 
15:50 - 17:10                        TUNELY, VOZIDLA, ARMÁDA, LETECTVÍ
Hlaváček, P. (Angelmaier s.r.o.)
Geodetické práce při výstavbě tunelů na pražském okruhu
 
Apeltauer, T., Bureš, J., Holcner, P., Macur, J. (VUT v Brně)
K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod
 
Marša (CZ army)
Geodézie v dopravě v armádě ČR
 
Janeček, R. (Správa letiště Praha, s.p.)
LetGIS - Geografický informační systém Správy letiště Praha, s.p.
 
 
17:10 – 18:00
 
Prezentace SPONZORŮ
 
 
19.30 - 01:00                  Společenský večer


Pátek 19.09.2008
 
9:00 - 10:20  DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE
Sobotka,P. (Pragoprojekt a.s.)
Geodetické práce pro projekt pozemních komunikací z pohledu projektanta
 
Hardoš, J.(SIGEO, s.r.o. Bratislava)
3D základná mapa dialnice - virtuálna realita
 
Štefka, Z. (GRID s.r.o.)
Silniční okruh kolem Prahy – Překonání údolí Vltavy na jihu
 
Šíma, J. (Katedra geodézie SvF ŽU Žilina))
Geodetické sledování deformací svahu rýchlostní cesty R1 Žarnovica - Nová Baňa
 
 
10:20 – 10:50   Přestávka s občerstvením
 
10:50 - 11:30           VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Fuchsová, J. (Povodí Moravy)
Geodézie ve vodním hospodářství
 
Rucký, A., Pšenička, J. (Geoobchod, s.r.o., Geovap spol s r.o.)
Kontrola vodních cest Povodí Vltavy s využitím měřící lodě Valentýna II.
 
11:30 - 11:45    Přestávka
 
11:45 - 13:30            MOSTY
Hostinová, A.-Kopáčik, A.-Kyrinovič, P. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)
Využitie nových meracích technologií pri zaťažovacej skúške mosta
 
Vřešťál, J. (KERS s.r.o.)
Zátěžová zkouška zavěšeného dálničního mostu přes Antošovická jezera
 
Szabó, R.-Beňo, J.-Wirth, M. (Doprastav a.s Bratislav)
Využitie moderných technologií při výstavbe dialničného mosta technológiou vysúvania
 
Sláma, J. (GK Sláma)
Montáž atypické ocelové mostní konstrukce na dálnici D47 u Bohumína
 
Lukáč, Š. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)
Gigant mostného stavitelstva v juhofrancúzskom meste Millau
 
 
13:30 Závěr konference
 
13:45 - 14:45    Oběd


Fotografie
A jedeme na konferenci
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 158056