VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Co umíme a co víme před zkouškou z geodezie AE
Petr Skála - 11. květen 2009, 11:02:06

PRAHA (10.5.2009) - Chcete ve zdraví přečkat zkouškový  test z geodezie AE a následnou zkoušku?

 Tak si přečtěte následující řádky a pokuste se odpovědět na otázky, které tu najdete.

Pokud jste chodili na přednášky a pokud jste samostatně  tvořili technické  zprávy k úlohám ze cvičení, kde jste dávali pozor, o co v něm jde, tak nemusíte mít zase takové obavy  z osudu, jak test napíšete. Aktualizováno   23. 5. 2009  po 12 hodině   a to o

Termíny zkoušky budou  upřesněny na systému Hroch.


 

Co známe ...


GEODEZIE

*) Definice geodezie. Původ slova geodezie,   kdo z Čechů slovo geodezie poprvé použil a v jakém spisu.


*) Základní rozdělení geodezie.

*) Jaké znáte staré české míry, rakousko-uherské míry, anglické míry.

*) Metrická soustava, důvod vzniku, délkové i plošné jednotky.

*) Míry úhlové, rozdělení a převody úhlových měr
a to  prakticky

*) Přímé měření délek – jednotlivé metody a jejich přesnost.

*) Postup při měření délek pásmem.

*) Chyby při měření délek pásmem.

*) Teodolit  

*) Nakreslete a vysvětlete, jaké úhly měříme  teodolitem.

*) Způsob a metody měření úhlů 
dopočítání zápisníku, ve kterém jsou naměřená data.


*) Popište ortogonální metodu měření. Výhody, nevýhody, postup prací.

*) Popište polární metodu měření. Výhody, nevýhody, postup prací.
 
*) Technická nivelace 


*) Princip zkoušky nivelačního přístroje 

*) Jak se zjistí nadmořská výška neznámého bodu dopočítání zápisníku, ve kterém jsou naměřená data.

*) Dokumentace trigonometrických a zhušťovacích bodů 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=42

*) Vysvětlete pojem totální stanice.

*) Jak a co lze měřit totální stanicí 


KARTOGRAFIE

*) Co to je kartografie

*) Do kolika kategorií dělíme mapové znaky. Vyjmenujte alespoň 5 znaků k od každé
      kategorie.

*) Vyjmenujte a popište tři základní referenční plochy.

*) Popište a nakreslete zeměpisné souřadnice.

*) Rozdělte kartografická zobrazení (trojí způsob dělení).

*) Jaká tři kartografická zobrazení byla použita na území ČR, uveďte jejich názvy a  parametry.

*) Měřítka map – rozdělení.

*) Co je kartografická generalizace?

*) Základní mapa ČR a ZABAGED včetně kladu listů 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=161

*) Mapy na Internetu 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=160

*) Nakreslete vrstevnice sedla, svahového hřbetu a kupy ? 

 
*)Vysvětlete princip GPS, ve kterých oblastech se využívají.KATASTR NEMOVITOSTÍ 

*) Co to je katastr nemovitostí ?
 
 
*) Jak vzniklo měřítko 1 : 2880.
*) Co znamená zkratka BPEJ, co znamená pět čísel kódu BPEJ, od kdy je BPEJ součástí
      katastru nemovitostí.
*) Co znamená zkratka ČÚZK, co řídí, kde sídlí.
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10002&AKCE=DOC:10-SCHEMA_RESORT

*) Vysvětlete, co můžete všechno vyřídit na katastrálním pracovišti katastrálního úřadu
*)  Vysvětlete rozdíl mezi číslem evidenčním, parcelním popisným a orientačním.
*) Vysvětlete pojem geometrický plán, co obsahuje.
*) Co je věcné břemeno.
*) Co je to vklad, záznam a poznámka.
*) Vysvětlete, jaké informace můžete zjistit o katastru nemovitostí na Internetu 
 

Příklady otázek v testu
 

Výpočet směrníku a výpočet souřadnic pomocí rajonu

 

 

Výpočet směrníku

 

Příklady (Klikni zde !!!)

Vypočítejte si raději pro rozpinkání před testem ...

*) Určete sousední listy ZM-10 (vlevo, vpravo, nahoře, dole)     například 22-44-25 ?

*) Jak dlouhá je liniová značka  na mapě v měřítku 1:25 000, která znázorňuje  3 km dlouhou komunikaci ?

*)  Jak posuzuji, že jsem měřil pásmem dobře délku mezi stanovenými body, jež jsou vzdáleny 160 m  ?

*) Co znamenají zkratky   ČÚZK, ÚSGK, GP, S-JTSK atd ?

Vše najdete na http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=61

 

Publikace jsou na internetu   texty Chamout, Skála Geodezie   ČZU 

Další zdroje na internetu...

 ČADA,V.: Přednáškové texty z Geodézie    ZČU Plzeň

Celý text (Klikni zde !!!)

 

 
 

 Fotografie
Měření
Totálka
Měření úhlů
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 128560