VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Pozdrav do Trutnova a Kostelce /Č.l. ...
Petr Skála - 2. listopad 2010, 08:47:09

Zveřejňujeme pro Vás pro studenty kombinovaného studia PŘM   před zápočtovým   testem seznam otázek a okruh vědomostí, které je potřeba znát.   

Kromě toho podmínkou pro zápočet je odevzdání (zaslání)  recenze samostatně zvoleného kartografického díla podle zásad

uvedených na http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=458 

Kartografické dílo si vyberte dle svého rozhodnutí a přineste jej k zápočtu. Písemné zpracování odevzdáte rovněž  při zápočtu.

 Druhou úlohou procvičíte dovednosti z vyhledávání a z  nahlížení do KN.

Výsledkem úlohy bude  zpráva a popis budovy čísla popisného z vašeho bydliště. Zprávu a fotografii budovy pošlete rovněž na adresu skala.petr@seznam.cz a pro jistotu ji přineste na další konzultaci do  výuky, při které proběhne test a prezentace úkolů. 
 Co známe ...


GEODEZIE

*) Definice geodezie. Původ slova geodezie,   kdo z Čechů slovo geodezie poprvé použil a v jakém spisu.


*) Základní rozdělení geodezie.

*) Jaké znáte staré české míry, rakousko-uherské míry, anglické míry.

*) Metrická soustava, důvod vzniku, délkové i plošné jednotky.

*) Míry úhlové, rozdělení a převody úhlových měr.

*) Přímé měření délek – jednotlivé metody a jejich přesnost.

*) Postup při měření délek pásmem.

*) Chyby při měření délek pásmem.

*) Teodolit  

*) Nakreslete a vysvětlete, jaké úhly měříme  teodolitem.

*) Způsob a metody měření úhlů 

*) Popište ortogonální metodu měření. Výhody, nevýhody, postup prací.

*) Popište polární metodu měření. Výhody, nevýhody, postup prací.
 
*) Technická nivelace 


*) Princip zkoušky nivelačního přístroje 

*) Jak se zjistí nadmořská výška neznámého bodu - popis měření. 

*) Dokumentace trigonometrických a zhušťovacích bodů 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=42

*) Vysvětlete pojem totální stanice.

*) Jak a co lze měřit totální stanicí 


KARTOGRAFIE

*) Co to je kartografie

*) Do kolika kategorií dělíme mapové znaky. Vyjmenujte alespoň 5 znaků k od každé
      kategorie.

*) Vyjmenujte a popište tři základní referenční plochy.

*) Popište a nakreslete zeměpisné souřadnice.

*) Rozdělte kartografická zobrazení (trojí způsob dělení).

*) Jaká tři kartografická zobrazení byla použita na území ČR, uveďte jejich názvy a  parametry.

*) Měřítka map – rozdělení.

*) Co je kartografická generalizace?

*) Základní mapa ČR a ZABAGED včetně kladu listů 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=161

*) Mapy na Internetu 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=160

*) Nakreslete vrstevnice sedla, svahového hřbetu a kupy ? 

 
*)Vysvětlete princip GPS, ve kterých oblastech se využívají.KATASTR NEMOVITOSTÍ 

*) Co to je katastr nemovitostí ?
 
 
*) Jak vzniklo měřítko 1 : 2880.
*) Co znamená zkratka BPEJ, co znamená pět čísel kódu BPEJ, od kdy je BPEJ součástí
      katastru nemovitostí.
*) Co znamená zkratka ČÚZK, co řídí, kde sídlí.
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10002&AKCE=DOC:10-SCHEMA_RESORT

*) Vysvětlete, co můžete všechno vyřídit na katastrálním pracovišti katastrálního úřadu
*)  Vysvětlete rozdíl mezi číslem evidenčním, parcelním popisným a orientačním.
*) Vysvětlete pojem geometrický plán, co obsahuje.
*) Co je věcné břemeno.
*) Co je to vklad, záznam a poznámka.
*) Vysvětlete, jaké informace můžete zjistit o katastru nemovitostí na Internetu 
 

Příklady otázek v testu
 

Výpočet směrníku a výpočet souřadnic pomocí rajonu

 

 

Výpočet směrníku

 

Příklady (Klikni zde !!!)

 

 

Zdroj:

ČADA,V.: Přednáškové texty z Geodézie    ZČU Plzeň

Celý text (Klikni zde !!!)

 Fotografie
Výpočet směrníku
Výpočet směrníku
Místo pro studium
Měření úhlů
Měřrní úhlů
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 169261