VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


XXVII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIEA KARTOGRAFIE
Petr Skála - 7. prosinec 2006, 01:10:45

    PRAHA (6.12.2006) - Národní technické muzeum ve spolupráci  s Klubem přátel NTM 
uspořádali 
XXVII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

 
        


XXVII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

 

         

Věnováné ke  100. výročí narození geografa a kartografa prof. RNDr. Karla Kuchaře

 

Program:

Ludvík Mucha:  
100 let od narození prof. Karla Kuchaře
                       
Ludvík Mucha:   Atlasová tvorba prof. Karla Kuchaře
               
Václav Čada: Kartometrická kvalitaMüllerovy mapy Čech
               
Václav Čada, Martina Vichrová: Některé výjimečné vlastnosti projektu II. vojenského mapování Rakouska-Uherska v Čechách a na Moravě           
               

Milan V. Drápela, Zbyšek Podhrázský, Zdeněk Stachoň. Kateřina Tajovská:  Multimediální učebnice Dějiny kartografie          

Miroslav Klvaňa: Historie základních důlních map v uhelných lomech
               
Jan Ratiborský: Kdo může být na obraze Albrechta Dürera Růžencová slavnost
               
Ivo Brachtl: Informační obsah map jako nedílná součást historického výzkumu
               
Dušan Adam:   Mapa výzkumné plochy Basum V.  v Boubínském pralese
           
Přestávka

Ján Ježko:    Z histórie zememeračstva, geodézie a kartografie na Slovensku
Pavel Hánek:  Simplonský tunel a jeho vytyčovací síť
František Beneš:   Základní nivelační body na území Rakouska-Uherska
Miroslav Mottl:  Značkové klíče vojenských topografických map
Drahomír Dušátko:   Od itinerářů k mapám a souřadnicím
                                    
Zprávy o výstavách a nových knihách
                                    
Zdeněk Kučera:     Výstava Nový svět na starých mapách
Drahomír Dušátko:  Nová kniha Františka Maršíka Dějiny zeměměřictví v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku

Drahomír Dušátko:  
Webové stránky o vývoji mapové  tvorby v českých zemích
Antonín Švejda:    Výstava Mapy a hvězdář
                    

Fotografie
Seminář
Organizační výbor
Seminář
Delegace z Plzně
Organizační výbor
Příště bude přednáška o historii map pro OB
Seminář
Seminář
Seminář
Pavel  Hánek
Že by o spolupráci odborných časopisů
Seminář
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 184307