VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
Petr Skála - 10. listopad 2006, 04:40:10

BRNO (9.-10.11.2006) – I zeměměřiči mají své dny. Mají je v Brně, jsou tradiční a tak se při  nich  mohly potkat i legendy oboru  pamatující většinu z celkového počtu  dvaačtyřiceti geodetických dnů.     

Po úvodním slově jednoho z  brněnských hostitelů ředitele  KÚ Brno Josefa Kamery patřil mikrofon  předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Karlovi Večeřemu. První muž českého katastru mimo jiné připomenul rozvoj používání GPS v zeměměřické praxi, upozornil na novinky na Geoportálu a v dalších službách, které resort nabízí. Večeře přiznal, že  přes víceleté působení v Evropské unii není zatím možné v oblasti KN  umožnit zahraničním odborníkům zdejší uplatnění, neboť každý stát Unie včetně našeho má v KN své zvláštnosti a  pro cizince bez hlubších znalostí třeba i češtiny  by bylo velmi obtížně pochopit  právní normy upravující  evidenci nemovitostí. Předseda upozornil na narůstající objemy vyřizovaných vkladů a záznamů  na katastrálních pracovištích, kde  úředníci musejí zvládnout přiliv přibližně o 13 procent zvýšený počet  čísel jednacích  u vkladů  a nárůst o 22 procent u záznamů. Neustále přicházející spisy na jimi pak zavalené katastrální pracoviště v Praze se daří vyřizovat  jen s pomocí mimopražských  pracovníků. V Brně jsme si z Večeřova projevu zaznamenali i informaci o českém evropském prvenství. Tím jsou  nejnižší poplatky  za služby na katastrálních pracovištích v Evropě. I další poznatky z nedávného  setkání evropských odborníků přes katastr v Praze naznačily  další cestu, kterou by se mohl vydat v budoucnu i český katastr. V některých zemích do KN už nyní vstupují dokonce i banky, ale  pokud se jich to týká, jako třeba při  vymazávání  zástavního práva z KN.
Další hovořícím předsedou byl předseda ČSGK Václav Šanda,  s jehož předloženou představou, co by měl Svaz dělat vně své členské základny a navenek pro veřejnost , musel souhlasit každý posluchač včetně člena pardubické pobočky Svazu Karla Večeře. .                   
Andrej Pachuta  z Waršavské univerzity připomněl hodně těsné souvislosti  se Sdružením polských geodetů s družební  organizací v Česku. Po stopách Inků v Peru se krátkou vzpomínkou na působení na jihu amerického kontinentu vydal v Brně Michal Pavlík z GEFOSu Praha a o zeměměřické knihovně ODISu ve VÚGTK a o poskytování informací se rozhovořil Milan Talich, tedy muž,  který je  tam vedoucím. Jak bude s největší pravděpodobností vypadat nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem si řekl své ředitel odboru ČÚZK Bohumil Janeček. Jeho kolega Vít Suchánek se rozpovídal o zavedení e-značky k výstupům KN, dále o poskytování ověřených výstupů z KN mimo KÚ prostřednictvím DP.

Novinky v dostupnosti mapových dat v ISKN a DP, snímky z mapy v DP, definiční body a orientační mapa parcel o tom všem přednášela  Jitka Rubešová (KÚ pro Pardubický kraj)  a zajímavostmi v datech KN okořenil blok věnovaný  KN Zbyněk Souček z ČÚZK. 
Kartografickou část s třemi přednáškami zpestřili současní nebo bývalí pedagogové. Milan V. Drápela (Masarykova univerzita)  si řekl své ke Standardizaci geografického názvosloví a k vytváření konceptu popisu map, Helena Ryšková (dříve VUT Brno) k Vývoji názvů brněnských ulic a náměstí - od 13. stol. po dnešek a Petr Skála (ČZU Praha) ke Kartografickému dílu a k autorskému právu.
Druhý den měl na programu další šňůru přednášek. U mikrofonu se střídali Jiří Šíma (ZČU Plzeň s příspěvkem „Geomatika v moderní informační společnosti“,  Bohumil Pechr (ČÚZK)  s referátem Koncepce základního registru územní identifikace a nemovitostí a Zdenek Hoffmann (Gepro spol s r.o.) s prací GIS pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců technického vybavení.
Tok informací pokračoval dalšími vystoupeními. 
Jiří Hiess (ČAGI) mluvil o činnosti a působení České asociace pro geoinformace (CAGI),
Petr Kokeš (ČÚZK) o obsahu a struktuře výměnného formátu ISKN a o možnosti využití, dále   Jan Kmínek (ČÚZK)  o zpracování geometrických plánů ve výměnném formátu ISKN z pohledu resortu ČÚZK a Tomáš Cajthaml (VÚGTK) o výměnném  formátu ve formě XML a výhodách  a jeho využití.
 V sekci zabývající se inženýrskou geodézií  a GPS byly připraveny  přednášky Automatizované technologie měření a zkušenosti z jejich vyžití v praxi
Vladimíra Grófa (Geoexperts spol. s r.o. Žilina),  Vytyčovací síť Simplonského tunelu spojujícího Švýcarsko a Itálii Pavla Hánka (ČVUT) a Aktuální stav české sítě permanentních stanic GPS CZEPOS Jana Řezníčka (Zeměměřický úřad). 
Závěr patřil  Janě Charvátové, která za pořadatele Spolek zeměměřičů Brno pozvala účastníky Geodetických dnů na další v roce 2007.
 
Petr Skála, člen Rady ČSGK
 


Fotografie
Karel Večeře
Karel Večeře
Geodetické dny
Geodetické dny
Geodetické dny
Geodetické dny
Geodetické dny
Geodetické dny
Geodetické dny
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 178345