VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Přelouč
Petr Skála využívaje práce Marty Skálové - 1. březen 2010, 16:18:24

V Pardubickém kraji na řece Labi , v nadmořské výšce kolem 220 metrů nad mořem leží město Přelouč, které rozhodně stojí za pozornost turistů, motoristů, ale i  obdivovatelů přírody, památek a užijí si zde i  příznivců sportu. 

Aktualizováno 14.3.2010  Trocha historie nikoho nezabije

Město Přelouč má svoji dlouholetou historii.  Nejstarším pramenným dokladem o existenci Přelouče pochází z konce 11. století. Osada „Přelúčie“ byla  poprvé jmenována jako součást panovnické donace nově založené církevní instituce v zakládací listině benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem. Středověké Přelúčí leželo v dnešní části města Na Dole, kde  stály zřejmě rybářské domky.  Samotný název města si prošel mnoha podobami. Ve 12. století byl název „Priluche“, který v překladu  znamenal osada ležící „při lukách“, resp. „před lukami“. O století později (r. 1261) byla  Přelouči udělena  městská práva po vzoru Kouřimi a Kolína českým králem Přemyslem Otakarem II.  Protože v 16. století rostl význam Pardubic a tak roku 1518 se městečko Přelouč stalo součástí pardubického panství. Význam Přelouče dokládá  první mapa Čech z roku 1518, kterou známe jako Klaudyánovu mapu, na níž je  Přelouč zakreslena.  Můžete si před návštěvou města na Labi ještě pamatovat, že roku 1580 byla Přelouč povýšena na město a poté následovalo období značného rozvoje narušené až třicetiletou válkou, po které  z města zbyly jen hromady ruin a jen stěží bylo poznatelné, kde který dům měl své místo.  Roku 1680 zasáhl Přelouč mor, který výrazným způsobem zredukoval počet obyvatel a dal podnět k výstavbě nového hřbitova na Svatém poli. Na hřbitově, který se nachází východně od města, stála nejprve dřevěná kaple, později nahrazená kaplí barokní Navštívení Panny Marie, která tu je dosud,  Na uctění památky morové epidemie byl na městském náměstí postaven morový sloup se sochou Jana Nepomuckého. Další tragédie postihla Přelouč roku 1707 v podobě rozsáhlého požáru. Požár měl pro město katastrofální důsledky, jelikož pohltil podstatnou většinu domů ve městě i na předměstí.

Poskočme však staletími dál. V průběhu devatenáctého století se v Přelouči postavilo mnoho nových  budov a město se začalo nejenom vyvíjet,  ale i  modernizovat. Roku 1882 zaujala severní stranu náměstí novorenesanční novostavba nové radnice a měšťanské školy. Daleko dominantnější stavbou byla a je Občanská záložna na východní straně náměstí, vystavěna v letech 1899 - 1901.  Všechny tyto stavby můžete obdivovat v plné kráse, neboť stojí na svých místech   bez velkých stavebních zásahů.   ´

Před první světovou válkou proběhla  elektrifikace města, výstavba mostu a hydroelektrárny a roku 1910 započala přestavba přeloučského nádraží, které již nepostačovalo provozu na obou tratích. Regulační úpravy Labe výrazně pozměnily i charakter krajiny. Přelouč byla  ve své době od roku 1850  i okresem a tak pro ni významným zlomem byl  1. 6. 1960, kdy byl okres Přelouč zrušen.  Město sice ztratilo na významu, ale neubylo mu na jeho rozvoji.


Nejvýznamnějším městským symbolem je znak města Přelouče, který  tvoří ve zlatém poli  černý rošt, obráceným držadlem dolů. Takto se objevuje na pečetích  již ze 16. století a vyhovuje zásadám heraldiky. 


Památkou, na kterou se můžete podívat zvenku i zevnitř je původně románský farní kostel sv. Jakuba, později barokně upravený, který spolu s budovami fary a staré lékárny, vystavěnými v roce 1809, vytváří svérázné zákoutí při severní straně náměstí. Zde objevíte na  dlažbě chodníku vyznačené místo, kde  v roce 1738 vykonal jezuita Koniáš typický církevní kulturní  počin v podobě pálení  "kacířských" knih.  Protože ze  starších budov se jinak v centru města v důsledku rozsáhlé stavební činnosti ve druhé polovině 19. století mnoho nedochovalo, dívejme se v Přelouči na novější budovy. třeba na významným českým architektem Rudolfem Kříženeckým vyprojektovaný  nový evangelický kostel v Přelouči (1904). 
Přenesme se do nového tisícíletí a radujme se, že už motoristé nemusí čekat u závor na přejezd vlaků z Prahy i z Pardubic, ale mohou železniční trať překonat nadjezdem. Při jeho budování se dokonce i trať trochu narovnala.  


Přelouč je kulturním centrem  regionu a k nejznámější akci patří výroční ceny za dabing pojmenované po vynikajícím herci Františekovi Filipovskému, který se  narodil 23. září 1907 právě v Přelouči a po celý svůj život se do svého rodného města často a rád vracel. Protože populární herec  zanechal více než sto skvělých filmových rolí, hrál v nejvýznamnějších českých divadlech, avšak nejvíce proslul jako dabér zejména geniálním dabingem francouzského herce Louise de Funèse, tak v  roce 1994 se uskutečnil nultý ročník udílení cen, které jsou spojeny právě se jménem  slavného rodáka.  Akce je obvykle připravována na třetí sobotu v září.   


V Přelouči  podle jisté pověsti zdejší radní chtěli kdysi vyřešit problém v podobě rostoucí trávy na městské věži neskutečným nápadem. Na věž prý vytáhli vola, aby se tam vůl na věži osvěžil travnatým porostem. Tuto pověst při jedné slavnosti uspořádané po roce 1990 pořadatelé chtěli znovuvskřísit a jak si řekli, tak udělali. Před školu, z jejíž věže na kladce bylo spuštěno lano, přijel valník s živým volem. Chasníci za velkého zájmu diváků na krk vola uvázali lano a začali jej natahovat. Napnutý dav diváků se však nedočkal trápení nebohého zvířete, ale do výšky byla za velkého veselí vytažena jen atrapa vola. Škoda, že se akce neopakovala. Prý to vrhalo špatný obraz na město, tvrdili poté radní města, kteří se báli, že Přelouči budou lidé říkat Kocourkov.  


V Přelouči se můžete dočkat i sportovních zážitků. Na zdejším žákovském turnaji  v kopané, který se koná každý rok začátkem července, kdysi hráli i pozdější reprezentanti, ale  v Přelouči se hraje dobře i ragby. V devadesátých letech se tu hrálo ve hře se šišatým míčem dokonce ligové derby mezi tehdejším armádním týmem a civilním klubem. Civilní klub má vedle mládežnických družstev, i tým mužů a žen.     


Do Přelouče se nejlépe a levně dostanete vlakem. Každou hodinu zde zastavuje rychlík jedoucí z Prahy směrem na Pardubice a v hodinovém intervalu jezdí rychlíky i z Pardubic do Prahy. Z Přelouče jezdí po jiné trati motoráček do Heřmanova Městce přes Choltice, kam si můžete udělat krásný výlet. Nedaleko Přelouče jsou i Slavíkovy ostrovy a kousek za nimi Opatovický kanál. 

 


Podobný článek vyšel i na webových stránkách  TURISTIKA.CZ  , kde jej můžete navíc hodnotit.

Autoři Petr Skála a Marta Skálová mám děkují za přízeň ...

Klikni a uvidíš !!!  Fotografie
Múlllerova mapa
Základní škola
Pomník prezidenta Masaryka
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 127356